Quiz zagadek III

 

Sprawdź swoją wiedzę z uniwersum Miecza Prawdy. Odgadnij postaci bądź stworzenia. Odpowiedzi widoczne po kliknięciu na łącze pod pytaniami.

alt

 

1.Raz stary, co sady sadził
i z żoną po tym świecie chodził.
Kiedy indziej młodzieniec,
co został wzięty jako jeniec.

2. Najpierw za wrogów ich miał,
później polubić zdołał.
Tych, co kłopotów przysparzali,
odkąd jego ludem się stali.

3. Choć nie starzec w foteliku,
dzieci swoich miał bez liku.
Jego praca cel straciła,
gdy bariera zaniknęła.

4. Człowiek przez lud swój poważany,
choć przez obcych z tego nieznany.
Od razu poznał się na nowych,
lecz nie mógł przekonać starszych surowych.

5. Była piękna i wyniosła
i mężczyznę nawet poniosła,
gdy swym czynem udowodnił,
iż od innych ludzi się różnił.

6. W podróż sama się udała,
bo dziecię swe ratować chciała.
Szukała mężczyzny potężnego,
nie bała się losu strasznego.

7. Ponieważ dobry w swym fachu,
został zatrzymany w lochu.
Nie zginął razem z innymi,
co powstania byli winnymi.

8. Zapatrzony w swego przełożonego,
niczym w Stwórcę samego,
uważał się za drugiego po nim,
od nauczania wiary nie stronił.

9. Piękność była to niemała,
co we krwi by się kąpała.
Utonęła w końcu w tej,
srebrnej, przepięknej kobiecie.

10.Przez demony ucierpiała,
męża ciało też widziała.
W ogniu córkę utraciła,
przeciw prawdzie się zwróciła.

Odpowiedzi do Zagadek III

Quiz zagadek IV

 Sprawdź swoją wiedzę z uniwersum Miecza Prawdy. Odgadnij postaci bądź stworzenia. Odpowiedzi widoczne po kliknięciu na łącze pod pytaniami.

alt


1. Ważną osobę poznała,
przyjaciółką jej została.
Prezent dla niej zrobiła,
z sercem to uczyniła.

2. Innych za głupich miał,
za wielkiego się uważał.
Z kobiet sobie drwił,
nie żałował też ich krwi.

3. Dręczyła przez noce i dnie,
w rządzeniu wprawiając się.
Władczynią okrutną była,
życia innych nie ceniła.

4. Kształtu swego nie miała,
a materialna się stała.
Kiedy się pojawiła,
nieszczęście i śmierć przynosiła.

5. Pracę okropną miała,
przez nią oszalała.
Gdy życie swe straciła,
z niewidzialnym kimś walczyła.

6. Gdy lud jego napadnięto,
go do niewoli wzięto.
W lochu odnaleziony,
bliskim został zwrócony.

7. Czytać i pisać umiała,
przez co posadę dostała.
Pomagając nieznajomemu,
ocaliła życie innemu.

8. Zdrajcą podłym był,
szczyty władzy zdobył.
Rodzina się nie liczyła,
gdy w grę jego korzyść wchodziła.

9. Swego pana zdradziła,
posłuszna innemu była,
by dostać to, co księżyc zmienia
i zmniejszyć swe cierpienia.

10. Gdy kłopot go spotkał,
obcy pomocną dłoń mu dał.
Później mu się odwdzięczył,
przed innymi za niego poręczył.
 

 

Odpowiedzi do Zagadek IV

Quiz zagadek V

 

Sprawdź swoją wiedzę z uniwersum Miecza Prawdy. Odgadnij postaci bądź stworzenia. Odpowiedzi widoczne po kliknięciu na łącze pod pytaniami.

alt

 

1.Potężna mocą była,
lecz od innych się różniła.
Pewnej magii nauczała,
tą, której królestwo odebrała.

2. Władcy żołnierz zaufany
i przyjaciel poważany.
Zginąć miał na rozkaz tej,
co posiadała władzy więcej.

3. Dostrzec pustkę potrafiła,
tę, co wielu zagubiła.
Sposób śmierci swej wybrała,
w którym mało wycierpiała.

4. Dziewczynka odważna, choć mała
obdarowana się okazała
królewskim darem
wiążącym się z czarem.

5. Posiadał dar niezwykły,
lecz nie był do niego przywykły.
Straciłby życie raz,
gdyby mistrz nie pomógł w czas.

6. W drodze do jego celu
nigdy nie brakło fortelu.
Przemocy się nie lękał,
chętnie wrogów nią nękał.

7. Miała różne moce,
pana wielbiła w noce.
Za sprawą tej się zmieniła,
co ją czasem z musu karmiła.

8. Przed nim wiedziała
z czyjego był ciała.
W obłęd popadła,
gdy na nią tragedia spadła.

9. W mrokach ciemności
jej pan miał włości.
Pod ziemią poległa,
gdyż pierwsza wybiegła.

10. Pewien swej słuszności
nie zważał na ludzi włości.
Marionetką tego był,
co niezwykłą władzę dzierżył.

 

 

Odpowiedzi do Zagadek V

Quiz zagadek VI

Sprawdź swoją wiedzę z uniwersum Miecza Prawdy. Odgadnij postaci bądź stworzenia. Odpowiedzi widoczne po kliknięciu na łącze pod pytaniami.


    1. Wpierw niemiła,
    później się zmieniła.
    Oszczędziła życie jednemu
    dzięki kwiatu białemu.
   
    2. W obronie swego pana
    często łamała kolana.
    Pozbyła się życia swego
    atakując stwora groźnego.
   
    3. Oczy charakterystyczne miała,
    złego pana se wybrała.
    Pragnęła daru mocnego,
    zginęła przez posiadacza jego.
   
    4. Rodzeństwa wiele miała,
    większości nie ujrzała.
    Wpatrzona w ukochanego,
    nie słuchała rozumu swego.
   
    5. Poszukiwaczem być chciał,
    Miecz przez chwilę miał.
    Gdy popełnił zbrodnię,
    zwrócono do niego się godnie.
   
    6. Mocy więcej pożądał,
    przez nią życie oddał.
    Nienawidził krewnego,
    był źródłem zmartwień jego.
   
    7. Panią swą kochała,
    blisko się jej trzymała.
    Nieświadoma tego,
    stała się oczami złego.
   
    8. Żelazo przewoził,
    bardzo dobrze powoził.
    Pomógł starcowi z żoną,
    miał pismo stwierdzone koroną.
   
    9. Miejsce wiedzy poznał,
    swego spadkobiercy nie znał.
    Testował go mimo to,
    sprawdzając czy jest właściwą osobą.
   
    10. Czarodziejem był,
    osłonę stworzył.
    Odpowiadał na ataki wroga,
    nie podwinęła mu się noga.


    ***Z niewiedzy się rodzące,
    kłopoty zwiastujące,
    chciała zabić je matka,
    uczyniła to pewna gromadka.

 

Odpowiedzi do Zagadek VI

29-06-2022, 03:26

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com