Quiz zagadek V

 

Sprawdź swoją wiedzę z uniwersum Miecza Prawdy. Odgadnij postaci bądź stworzenia. Odpowiedzi widoczne po kliknięciu na łącze pod pytaniami.

alt

 

1.Potężna mocą była,
lecz od innych się różniła.
Pewnej magii nauczała,
tą, której królestwo odebrała.

2. Władcy żołnierz zaufany
i przyjaciel poważany.
Zginąć miał na rozkaz tej,
co posiadała władzy więcej.

3. Dostrzec pustkę potrafiła,
tę, co wielu zagubiła.
Sposób śmierci swej wybrała,
w którym mało wycierpiała.

4. Dziewczynka odważna, choć mała
obdarowana się okazała
królewskim darem
wiążącym się z czarem.

5. Posiadał dar niezwykły,
lecz nie był do niego przywykły.
Straciłby życie raz,
gdyby mistrz nie pomógł w czas.

6. W drodze do jego celu
nigdy nie brakło fortelu.
Przemocy się nie lękał,
chętnie wrogów nią nękał.

7. Miała różne moce,
pana wielbiła w noce.
Za sprawą tej się zmieniła,
co ją czasem z musu karmiła.

8. Przed nim wiedziała
z czyjego był ciała.
W obłęd popadła,
gdy na nią tragedia spadła.

9. W mrokach ciemności
jej pan miał włości.
Pod ziemią poległa,
gdyż pierwsza wybiegła.

10. Pewien swej słuszności
nie zważał na ludzi włości.
Marionetką tego był,
co niezwykłą władzę dzierżył.

 

 

 

1. Six
2. Kadar Kardeef
3. Althea
4. Rachel
5. Warren
6. Dalton Campbell
7. Siostra Alessandra
8. Jebra
9. Siostra Cecilia
10. Tobias Brogan

15-08-2022, 02:06

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com